Trafik Güvenliği 4. Sınıf 2018 – 2019

Trafik Güvenliği 4. Sınıf 2018 – 2019

Bir yolcu taşıtı tasarlayınız. Tasarladığınız yolcu taşıtının özelliklerini anlatınız.

1. Tasarladığım araç karla mücadele aracı.Kış aylarında yolların karla kaplı olmasından dolayı araçlar kaza yapıyor.Tasaladığım araç günümüzdeki karla mücadele araçlarından farklı olarak jeotermal kaynaklardan alınan sıcak suyu karla kaplı yollara sıkarak karları eritecek.

Uçak Kazalarında Ölümü Sonlandıran Teknoloji ve Tasarım

Sert Ünsüzlerin Yumuşaması, Sert Ünsüzlerin Yumuşaması Nedir?

Sert Ünsüzlerin Yumuşaması, Sert Ünsüzlerin Yumuşaması Nedir?

 

 

Sert Ünsüzlerin Yumuşaması kuralını öğrenmeden öncesinde mutlaka alfabemizdeki 29 harfin 8 tane ünlü ve 21 tane ünsüz harf olarak ikiye ayrıldığını bilmemiz gerekir. 21 tane ünsüz harfte kendi arasında Sert ünsüzler ve Yumuşak ünsüzler olarak ikiye ayrılmaktadır.Sert ünsüzleri FISTIKÇIŞAHAP taki ünsüzler olduğunu unutmayalım.

ÜNSÜZLERİN ÖZELLİKLERİ Şunlardır:

Alfabemizde 21 ünsüz vardır

8 Tanesi sert ünsüz,13 tanesi yumuşak ünsüzdür

8 Tanesi süreksiz ,13 tanesi sürekli ünsüzdür

Sert ünsüzleri bulmak için FISTIKÇIŞAHAP sözcüğünün ünsüzlerine bakarak kolayca aklımızda tutabiliriz.

 

 

 

Türkçemizde sözcüklerin sonlarında bulunan ( p,ç,t,k) sert ünsüz harfleri, ünlü harflerle başlayan bir ek aldıklarında yumuşayarak (b,c,d,g,ğ) ye dönüşür. Bu kurala SERT ÜNSÜZLERİN YUMUŞAMASI denir.

 

 

ekmek ekmeği,
kitap kitabım
tüfek tüfeği,
borç borcum,
dolap dolabın,
kalp kalbi,
kurt kurdun,
çocuk çocuğu,
senet senedin
denk dengim,
renk rengi,
kepenk kepengi
ağaç ağaca,