Meşhur Olan Fakir Çocuklar Kitap Soruları

1.”Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?(genel)
A)Ali Fuat BAŞGİL B)Orhan Veli KANIK
C)Recep Şükrü APUHAN- C)Tarık BUĞRA

2.Aşağıdakilerden hangisi .”Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta adı geçen tanınmış kişilerden biri değildir?
A)Ahmet Mithat B)Mozart- C)Mehmet Akif Ersoy D)Ludwing Van Beethoven

3.Aşağıdakilerden hangisi .”Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta adı geçen tanınmış kişilerden biridir?
A)Newton B)Reşat Nuri Güntekin C)Albert Einstein D)Benjamin Franklin-

4. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta yer alan tanınmış kişilerle yaptıkları işler eşleştirilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Fyodor Mihayloviç Dostoyevski – Yazar B)James Watt – Mucit
C)Abraham Lincoin – Şair- C)Ludwing Van Beethoven-Besteci

5.Aşağıdakilerden hangisi “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta yer alan yazarlardan biri değildir?bak yanlış
A)Victor Hugo- B)Charles Dickens C)Ahmet Mithat D)Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

6. .”Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta kaç tane tanınmış kişi hakkında bilgi verilmiştir?
A)10 B)11 C)8 D)9-

7. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta yer alan tanınmış kişilerin ortak özelliği nedir?
A)Çocukluk yıllarında hepsi ailesi tarafından zorla çalışıp para kazanmak zorunda kalmışlardır.
B)Bıkmadan, zorluklara göğüs gererek başarıya ulaşmışlardır.-
C)Karşılaştıkları zorluklar karşısında isyan edip, mücadele etmemişlerdir.
D)Çok şanslı insanlar olukları için zorluk çekmeden başarılı olmuşlardır.

8. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapla ilgili olarak hayatları hakkında bilgi verilen kişilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi bu kitaptan çıkarılabilecek sonuçlardan biridir?
A)Başarılı olmak çok çalışmakla ilgili değildir, şanlı olmakla ilgilidir.
B)Maddi bakımdan imkanı olmayanların, başarılı olmaları da imkansızdır.
C)Bir işte ilk başta başarılı olamıyorsak daha sonra da başarılı olamayız; çünkü nasıl başlarsak öyle devam ederiz.
D)İmkanlar ne olursa olsun elimizdekileri en iyi şekilde değerlendirirsek başarılı olabiriz.-

9. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta “O güzel yüzlü çocuklar bir kaç yılda birer canavar olurdu.Düşünüşlerinin, konuşmalarının zavallılığı beni hayrete düşürürdü.Onların gözünde rütbe, zeka yerine geçerdi.Onları korkulu bir şaşkınlıkla seyrederdim. sözleriyle Dostoyevski neyi eleştirmiştir.
A)Askeri okuldaki disiplini-
B)Kürek mahkumu olduğu yıllardaki görevlileri
C)Evlerinin karşısındaki babasının da çalıştığı hastane çalışanlarının davranışlarını
D)İlkokul yıllarındaki öğretmenlerinin ve okul yönetiminin davranışlarını

10. – Sokağa çıkıp oyun oynamasına izin vermeyen ve çok sinirli olan babasından korktuğu için kardeşlerinden başka arkadaşı yoktur.
– Tam sevdiği şey olan yazı yazmaya başladığı sırada sara hastalığıyla tanışmıştır.
-Çar’a suikast düzenleme planı yaptığına dair atılan bir iftiradan sonra mahkum olmuştur.
-Altı çocuklu bir ailenin en büyük ikinci çocuğudur.

“Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre yukarıdaki özellikler dünyaca hangi Rus yazarına aittir?
A)Dostoyevski- B)Tolstoy C)Charles Dickens D)Jules Verne

11. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta, “Şimdi bağışlansam,ölmesem, bundan sonra her dakikadan bir yüzyıl çıkarırdım.Bir dakikasını bile ziyan etmezdim.Her saniyemi hesaplar, birini bile boşa çıkarmazdım.” diyen Dostoyevski ne demek istemiştir?
A)Hayat kısa bu nedenle vaktimizi mümkün olduğunca gezip, tozup, eğlenerek geçirmeyiz.
B)Hayat insana sunulmuş bir armağandır ve bu armağanın her anını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.-
C)Vaktim olsa hayatımı daha az çalışıp daha fazla dinlenerek geçirirdim.
D)Hayat insana sunulmuş bir armağandır ve bu armağanı başkalarını mutlu etmek için kullanmalıyız.

12.”Hayat bizi çevreleyen dünyada değil, içimizdedir.Hayat, alçalmamaktır…” diyen ünlü Rus yazarı Dostoyevski aşağıdakilerden hangisini söylemek istememiştir?
A)Nerede ve nasıl olursak olalım asla doğru yoldan ayrılmamalıyız.
B)İçinde bulunduğumuz zor koşullarda bile kişiliğimizden ödün vermemeliyiz.
C)Bulunduğumuz yer önemli değildir, önemli olan her zaman erdemli olabilmektir.
D)İnsanların içinde bulundukları zor durumda hatalar yapması doğaldır.-

13. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre tanınmış kiler ve yaptıkları işler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Ahmet Mithat Efendi -Mucit
B)Dosteyevski – Yazar-
C)Beethoven – Mucit
D)Abraham Linconl – Şair, yazar

14. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta bahsi geçen eserler verdiği alanlardan biri değildir?
A)Şiir – B)Tarih C)Hikaye D)Roman

15. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre hem yaramazlıklarından kurtulmak hem de bir meslek öğrensin diye babası tarafından bir aktarın(baharatçı) yanına çalışsın diye işe sokulan tanınmış kişi kimdir?
A)Ahmet Mithat Efendi- B)Dosteyevski
D)Charles Dickens D)Mehmet Akif Ersoy

16. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Ahmet Mithat Efendi’ye okuma yazma öğreten dükkan sahibinin adı nedir?
A)Babası Hacı Süleyman Efendi B)Dükkan sahibi Hacı İbrahim Efendi –
C)Ağabeyi Hafız İbrahim Ağa D)Annesi Nefise Hanım

17. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Ahmet Mithat’ın çok zayıflayıp çevresindekilerin onu hasta zannetmesine neden olan şey nedir?
A)Gizli bir sevdaya düşmesi
B)Ustasının ona yemek vermeyip aç bırakması
C))Gündüz işe, akşam da okuma yazma öğrenmeye gitmesi-
D)Kilo almak istemediği için yemek yememesi

18. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Ahmet Mithat’a kendi adı olan “Mithat”ı veren kimdir?
A)Ustası B)Okuma yazma öğreten dükkan sahibi
C)Fransızca öğrendiği kişi D)Tuna valisi-

19. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Osmanlı basın tarihinin en etkili ve uzun ömürlü yayın organı olan ve Ahmet Mithat Efendi tarafında 1878-1921 yılları arasında yayımlanan gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tercüman-ı Ahval B)Tercüman-ı Havadis C)Tercüman-ı Vaka D)Tercüman-ı Hakikat-

20. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre küçük bakımsız bir kulübede doğup aldığı eğitim çok yetersiz olmasına karşın okuduğu kitaplar sayesinde kendini geliştiren, önce avukat daha sonra da ABD(Amerika Birleşik Devletleri)’nin başkanı olan tanınmış kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Benjamin Franklin B)Abraham Lincoln- C)James Watt D)Ludwing Van Beethoven

21. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre, babası Thomas’ın mesleğinden dolayı onun yanında çalışan Abraham Lincol’in hayatı boyunca küçümsenip alay konusu olmasına neden olan hangi işte çalışmıştır?
A)Ormanda ağaç kestiği için- B)Manavda sebze sattığı için
C)Mağazada tezgahtarlık yaptığı için D)Tarlada ırgat olarak çalıştığı için

22. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Abraham Lincol’in küçükken yapmayı sevdiği şeylerden biri değildir?
A)Yeni insanları tanıyıp onların tecrübelerini öğrenmek
B)Topluluk önünde konuşma yapmak
C)Deney yapmak-
D)Mahkemede davaları izlemek

23. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıda Abraham Lincoln’in çalıştığı bazı işler verilmiştir.Hangi seçenekte çalıştığı işler doğru olarak verilmiştir?
A)Ormancılık – ırgat – tezgahtarlık – avukat – ABD başkanı –
B)Ormancılık – mağazada tezgahtarlık – seçim görevlisi – gazetecilik – ABD başkanı
C)Telgraf çekme – postacı – manav – şair – ABD başkanı
D) Telgraf çekme -gazete satmak – şair – avukat – ABD başkanı

24. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Abraham Lincoln’in çocukluğunda uğradığı hangi haksızlık ABD’ de kölelerin haklarını savunmasında ilk ve en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Irgat olarak çalışıp kazandığı paradan babasının ona hiç pay vermemesi-
B)Üvey annesinin ona sürekli kötü davranıp haksızlık yapması
C)Yanında çalıştığı kişilerin onu bedava çalıştırması
D)Fakir olduğu için okuldaki arkadaşlarının onunla dalga geçip aralarına almaması

25. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdakilerden hangisi okuma yazma öğrendikten sonra Abraham Lincoln’in okuduğu kitaptan biri değildir?
A)Binbir Gece Masalları B)Robinson Croese C)Washington’un Hayatı D)Tom Sawyer–

26. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Abraham Lincoln’in gençliğinde kölelik sisteminin insanlık dışı yönünü, insanların bir mal gibi alınıp satıldığı ilk nerede görmüştür?
A)Ohio nehrinde çalıştığı yolcu gemisinde
B)Tarlada ırgat olarak çalıştığı yıllarda
C) Manav yanında çalıştığı yıllarda New Orleans pazarında–
D)Avukatlık yapıp davalara baktığı yıllarda

27. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre dürüstlüğü ile başta müşterilerin olmak üzere çevresindeki insanlar tarafında adının önüne “namuslu” sıfatı eklenen tanınmış kişi kimdir?
A)Mehmet Akif Ersoy B)Abraham Lincoln- C)Benjamin Franklin D)Ahmet Mithat

28. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Abraham Lincoln kazandığı seçimlerden sonra ABD’nin kaçıncı başkanı olmuştur?
A)14. B)15. C)16.– D)17.

29. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitapta yer alan tanınmış kişilerin hayatlarından çıkaracağımız sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yetenek bir altın madenidir ve o madeni fark edip işletmek için mutlaka çalışmak gerekir.–
B)Çocukken yeteneklerimizi fark edemezsek ileride fark etmek için çok geç kalmış oluruz.
C) Yetenek bir altın madenidir ve başarılı olmak için sadece bu yeterlidir;yeteneğimiz yoksa zaten hiçbir işte başarılı olamayız.
D)Yetenekli olmak ya da çalışmak başarılı olmak için yeterli değildir; ayrıca iyi bir okula gitmek şarttır.

30. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre birçok alanda çalışmalar yapan ve bu nedenle “çok yönlü bir deha” diye nitelendirilen tanınmış kişi kimdir?
A)Abraham Lincoln B)Benjamin Franklin– C)James Watt D)Ahmet Mithat

31. Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Ahmet Mithat’ a “Mithat” ismi sonradan verilmiştir.
B)Edison’u kısaca “Edi” diye çağırıyorlarmış.—
D)Abraham Linconl’i kısaca “Abe “diye çağırıyorlarmış.
D)Benjamin Franklin’i kısaca “Ben” diye çağırıyorlarmış.

32. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdakilerden hangisi Benjamin Franklin ile Abraham Linconl’in ortak özelliklerinden biri değildir?
A)İkisi de topluluk önünde konuşma yapmayı severmiş.
B)İkisi de ülkelerinde yapılan haksızlıklarla karşı mücadele etmiş.
C)İki de ABD(Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olmuş.—
D)İkisi de tam olarak okula gidip doğru düzgün bir eğitim alamamış.

33. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdakilerden hangisi Benjamin Franklin’in 80 gün süren gemi yolculuğu sırasında aldığı ve hayatı boyunca uyguladığı kararlardan biri değildir?
A)Hayatta her zaman, her şeyin en fazlasını iste; azla yetinen insanlar asla başarılı olamaz!—
B)Haksızlıklar karşısında eğilme;çünkü hem hakkını hem de onurunu yitirirsin!
C)Önemsiz şeyleri büyütme; çaresiz kazalardan dolayı da boş yere üzülme!
D)Ancak, başkalarına ve kendine faydalı olabilecek konularda konuş; boşuna çene çalma!

34. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre ;
-Halk kütüphanelerinin ve taşımalı kütüphaneciliğin temeli olan “genel kütüphane”yi kuran,
-Posta dağıtımının hızlanmasıyla ilgili ilk adımı atan,
-İlk yangın sigortasını kuran,
-İlk çöpçü örgütünü kuran
-Kuzey Amerika’da ilk hastaneyi açan tanınmış kişi kimdir?
A)Edison C)Beethoven C)Benjamin Franklin— D)Abraham Lincoln

35. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdakilerin hangisi kitapta yer verilen tanınmış kişilerin hayatlarından çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A)İnsanlar yedisinde ne ise yetmişinde de odur; değişmez.—
B)Başarısızlıklar karşısında yılmamalıyız; mücadele etmeliyiz.
C)Olumsuz maddi koşulları bahane etmek kimseye fayda getirmez.
D)İnsanlar sevdikleri işleri yaparken daha çok başarılı olurlar.

36. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre 15 yaşında bir gençken ağabeyinin matbaasında çalışırken orta yaşlı bir kadın ağzıyla hem güldüren hem de düşündüren yazılar yazıp ismini gizleyen ve bu yazıları matbaanın kapısının altından atıp gazete basılan; çok yönlü deha diye adlandırılan kişi kimdir?
A)Abraham Lincoln B)Benjamin Franklin– D)Mehmet Akif Ersoy D)Ahmet Mithat

37. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Mehmet Akif Ersoy’un gerçek mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doktor(hekim) B)Avukat C)Medrese hocası D)Veteriner(baytar)–

38.” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre babasına ona “Mehmet Ragıyf” ismini verdiği halde çevresindekiler niçin ona “Mehmet Akif” diyorlarmış?
A) “Ragıyf” ismini beğenmedikleri için
B)”Ragıyf” isminin bir anlamı olmadığı için
C)”Ragıyf” isminin söylenmesi zor olduğu için-
D)”Ragıyf” ismi kötü bir anlamı olduğu için

39. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)”Akif” ismi, ibadet eden anlamına gelmektedir.
B)Ekmek anlamına gelen Ragıyf ismi, “ebced hesabıyla” babası tarafından bulunmuştur.
C)Mehmet Akif Ersoy’un babası Mehmet Tahir Efendi medrese hocasıdır.
D)Mehmet Akif Ersoy lise yıllarında çok iyi at binicisiymiş.—

38. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy’un ortaokulda (rüştiye) öğrendiği lisanlar (diller) doğru verilmiştir?
A)Arapça, Farsça, Fransızca–
B)Arapça, Farsça, İngilizce
C)Fransızca, Farsça, İngilizce
D)Arapça,Fransızca, İngilizce

39. “Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Mehmet Akif Ersoy’un Halkalı Ziraat ve Baytar (Veteriner) okuluna gitme nedeni nedir?
A)Parası olmadı ve evlerine yakın olduğu için…
B)Mezun olduktan kısa bir süre sonra iş bulma imkanı olduğu için…–
C)Çocukluğundan beri veteriner olmak istediği için…
D)Parası olmadığından başka bir okula kabul edilmediği için…

40.” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre; “İstiklal Marşı” kaç yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “marş” olarak kabul edilmiştir?
A)12 Eylül 1923 B)27 Aralık 1921 C)12 Mart 1921 – D)27 Aralık 1921

41. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre ağıdakilerden hangisi Charles Dickens’in eserlerinden (romanlarından) biri değildir?
A)İki Şehrin Hikayesi B)Büyük Ümitler
C)Mr. Pickwick’in Maceraları D)Robin Hood–

41. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Charles Dickens’in ailesi yoksul olduğu, için zor geçen çocukluk yıllarını anlatan romanının adı nedir?
A)David Copperfield – B)Zor Günler C)Büyük Ümitler D)Antikacı Dükkanı

42. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Charles Dickens’in on bir yaşındayken okuldan ayrılıp ayakkabı boyası imalathanesinde çalışmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Borçlarını ödeyemediği için babasının hapse girmesi ve bu nedenle ailesinin daha zor bir duruma düşmesi…-
B)Okuma yazma öğrenmekte zorluk çektiği için, zaten yoksul olan ailesinin boşuna masraf etmek istememesi…
C)Okulda derslerde sürekli yaramazlık yaptığı için babasının ona kızması ve sorumluluk alması için bir işe sokması…
D)Küçük yaşta babasını kaybetmesi ve bu nedenle eve para getirecek kimsenin olmaması…

43. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Charles Dickens’n romanlarında daha çok aşağıdakilerden hangisinden bahsetmiştir?
A)Aileleri tarafından şiddet gören çocukları
B)Kölelerin mal gibi alınıp satılmasıyla ilgili konuları
C)Yoksul ve dışlanmış çocukları-
D)Yaramaz ve aynı zamanda zeki olan çocukları

43. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre Charles Dickens’in zorla dilencilik yaptırılan bir çocuğu anlattığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Oliver Twist– B)David Copperfield C)Zor Günler D)Büyük Umutlar

44. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre romanlarında yoksul ve dışlanmış çocukları anlattığı için halkın dikkatini çeken ve varlıklı ailelerin yoksul ailelere bağışta bulunmasını sağlayan ünlü çocuk kitapları yazarı kimdir?
A)Ahmet Mithat B)Mehmet Akif Ersoy C)Dostoyevski D)Charles Dickens-

45. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıda kitap ve yazarları eşleştirilmişti.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Charles Dickens: Kasvetli Ev
B)Mehmet Akif Ersoy: Safahat
C)Dostoyevski:Yer Altından Notlar
D)Ahmet Mithat: Ecinniler-

46. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre kardeşleri tarafından “Boz” lakabı takılan ünlü çocuk kitapları yazarı kimdir?
A)Dostoyevski B)Ahmet Mithat C)Charles Dickens- D)Mehmet Akif Ersoy

47.” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre ağıdakilerden hangisi Charles Dickens’in eserlerinden (romanlarından) biri değildir?
A)Suç ve Ceza- B)Oliver Twist C)David Copperfield D)Zor Günler

48. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdakilerden hangisi ünlü mucit James Watt’la ilgili bir özellik değildir?
A)Çocukluğunda sık sık hastalandığı için okula gidememiş,eğitimle ilgili temel bilgileri anne ve babasından öğrenmiştir.
B)Saat tamircisinde çalıştığı sırada bir işin sonucuna ulaşana kadar sabretmeyi ve bütün ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğini öğrenmiştir.
C)Çocukken kitap okumayı, kırlarda gezmeyi ve kendi kendine yeni oyuncaklar yapmayı çok severmiş.
D)Günümüzde kullanılan DVD’lerin, kaset çalarların temeli olan fonografı bulmuştur.-

49. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre halasına gittiği sırada kaynayan çaydanlığın kapağını kaldırıp açması ünlü mucit James Watt’a ileride bulacağı hangi icat için ilham kaynağı olmuştur?
A)Buhar makinesi.-
B)Suyun kaldırma kuvveti.
C)Kineteskop
D)Elektrik sayacı.

50. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre “buhar makinesi, beygir gücü ve watt ibarelerini bulan” ünlü mucit kimdir?
A)Edison B)James Watt- C)Benjamin Franlin D)Abraham Lincoln

51. ” Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre “Sesin şiirini yazmış olanların en büyüğü.” ve “Müziğin filozofu.” diye anılan ünlü besteci kimdir?
A)Mozart B)Ludwig Van Beethoven- C)Abraham Lincoln D)Charles Dickens

52. Meşhur Olan Fakir Çocuklar” adlı kitaba göre aşağıdakilerden hangisi ünlü besteci Ludwig Van Beethoven’la ilgi bir özellik değildir?
A)Annesi hasta, babası alkoliktir.
B)Gençliğinde işitme kaybı yaşamış,ileri yaşlarında kulakları tamamen duymamaya başlamıştır.
C)Ünlü besteci Mozart’tan ders almıştır.
D)En çok dinlenen ve bilinen bestesi olan “9. Senfoni’nin” baş kısmını İmparator Napolyon’a ithaf etmiştir.–

Sohbete katılın

18 yorum

 1. ben özet istemiştim bide osmancıkın özetini bulurmmusunuz

 2. arkadaslar, bunları word e atın ve yazıyı birazcık büyültün.(böylelikle daha kolay görürsünüz.)
  yanında ” – ” (eksi) olanlar doğru cevaptır.
  emeğime sağlık:))
  Yardımcı olduysam lütfen bu dönem takdir almam için dua edermisiniz??? (Allah’ım Sema İnşallah bu dönem takdir alır. AMİN) Hiç değilse bana şans dileyin sınavlarım için :/ 🙂
  Lütfeeen:)

 3. sema bu soruları senmi hazırladın.? bide sınavada gircenmi;?
  sanada okul sınavlarında başarılar.
  üsküdar’dan sınava gircek varmı.?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir